Mọi thứ rồi sẽ ra sao

Nói thật nhiều cũng chả để làm gì. Có những suy nghĩ, những quyết định ngỡ là sẽ xong ngay nhưng…. Uhm, thì nhưng, có

what will be will be

Rồi mọi thứ sẽ về đâu nhỉ? chả ai nói trước được. Cũng chẳng bao giwof có một loại thuốc gọi là thuốc “hối hận”.

Hope and expectation

Hy vong và sự kỳ vọng… Hy vọng là điều mà ai cũng nên có. Hy vọng sẽ có động lực và giúp con người

It will be will be

Mọi thứ đều không bào giờ dễ dàng dự đoán hay lên kế hoạch trước. Rồi sẽ là những biến cố những thay đổi xảy

How long is it?

Thế nào nhỉ, có chuyện gì là mãi mãi đau. Cũng như sự thật, đâu dễ gì mà che dấu mãi được. Rồi đến một

Thôi thì có vờ như không!!!

Có rất nhiều rất nhiều thứ thà làm ngơ đi lại thấy dễ chịu và thoả mái ơn. Bởi cuộc sống ai mà chẳng có

overthinking?

Có phải chăng là suy nghĩ quá nhiều sao? Hay là cứ tạo cái vẻ bơ đi mà sống sẽ dễ chịu hơn chỉ. Cũng

Changed!

Rồi mọi thứ sẽ thay đỏi tất cả. Đừng nghĩ rằng sẽ có điều gì đó vững chắc. Đôi lúc nghĩ rằng, uhm vậy cũng

End of year or start new year!!!

Vậy là cũng thêm 1 năm nữa qua đi. CŨng chẳng thể gọi là tốt hay không tốt, vì cứ lăn lộn để sống, để