Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on tumblr
Share on vk

What’s up

Twenty-five years and my life is still
Trying to get up that great big hill of hope
For a destination

I realized quickly when I knew I should
That the world was made up of this brotherhood of man
For whatever that means

[Pre-Chorus]
And so I cry sometimes when I’m lying in bed
Just to get it all out what’s in my head,
And I
I am feeling a little peculiar

And so I wake in the morning and I step outside
And I take a deep breath and I get real high, and I
Scream from the top of my lungs
What’s going on?

[Chorus]
And I say, hey yeah yeah, hey yeah yeah
I said hey, what’s going on?

And I say, hey yeah yeah, hey yeah yeah
I said hey, what’s going on?

Ooh, ooh ooooooooooooooooh
Ooh, ooh ooooooooooooooooh

And I try, oh my god do I try
I try all the time, in this institution

And I pray, oh my god do I pray
I pray every single day
For a revolution

[Pre-Chorus]
And so I cry sometimes when I’m lying in bed
Just to get it all out what’s in my head
And I
I am feeling a little peculiar

And so I wake in the morning and I step outside
And I take a deep breath and I get real high, and I
Scream from the top of my lungs
What’s going on?

[Chorus]
And I say, hey yeah yeah, hey yeah yeah
I said hey, what’s going on?

And I say, hey yeah yeah, hey yeah yeah
I said hey, what’s going on?

And I say, hey yeah yeah, hey yeah yeah
I said hey, what’s going on?

And I say, hey yeah yeah, hey yeah yeah
I said hey, what’s going on?

Ooh, ooh ooooooooooooooooh ooooooooooooooooh

Twenty-five years I’m alive here still
Trying to get up that great big hill of hope
For a destination

More post

Sự thay đổi

chúa Loading Cuộc sống luôn đối mặt với những sự thay đổi. Vào một lúc nào dó, khoảnh khắc nào đó thực sự có một số điều khiến tâm trí

Những điều vụn vặt

Và rồi qua một thời gian cố gắng điều khiển xúc cảm của bản thân, cũng ngộ ra nhiều việc. Ngộ ra những đơn giản là vì mình học cách

To be or not to be….

Thời gian trôi nhanh thật. Một năm đã qua, có rất nhiều điều để nhớ nhưng cũng có vài điều để quên đi. Thời gian thay đổi, con người thay

Sống chậm

Sống chậm lại! Có một lúc nào dó, bỗng muốn dừng lại, để nhìn về phía sau, để thấy hiện tại đang diễn ra như thế nào không nhỉ. Cuộc

It’s a wonderful life

Trải qua nhiều chuyện, càng tin vào sự diệu kỳ của cuộc sống. Có thêm một nguồn năng lượng để tiếp bước.   Cuộc sống luôn có những sự đổi

Mưa …. và những câu chuyện nhỏ

Những câu chuyện nhỏ đã xảy ra lâu rồi mà chưa có kể. Là những mẫu chuyện nhỏ để cuộc sống trở nên đẹp hơn, lạc quan hơn và đầy