Articles

Hạnh phúc ??? – Nguyễn Tuấn

Biết bao nhiêu người đi tìm câu trả lời cho câu hỏi này, nhưng tôi xin chia sẻ một câu nói hay của Mahatma Gandhi

Articles

Manager 101 – From viethungnguyen

Phần thưởng lớn nhất của việc trở thành một nhà quản lý xuất sắc, một nhà lãnh đạo xuất sắc nằm ngoài chức danh, vị

Articles

Phân khúc thị trường

Làm sao để không phải cạnh tranh bằng cách phá giá? Nhiều doanh nghiệp VN mình biết rõ thị trường mình là ai, nhưng không

Articles

Phương pháp rèn luyện của BA

PHƯƠNG PHÁP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG PHÂN TÍCH CHO MỘT BA Cũng có thể viết tiêu đề là “Một BA sẽ nên bắt đầu một

Articles

Kế hoạch hoàn mỹ

PHẦN 11: MỘT KẾ HOẠCH QUÁ SỨC HOÀN MỸ, THỰC SỰ RẤT KHÓ THỰC HIỆN Những năm qua, không phải là tôi chưa từng nghĩ

Articles

Đừng sợ nhiều câu hỏi

Ngày mới vào nghề, ta thường bị vồ vập, bấn loạn trước những đơn hàng triệu đô. Nhưng phần lớn trong đó có brief rất

Articles

Lời tuyên thệ của tổng thống

“Tôi mong muốn rằng, các bạn không treo chân dung tôi trong văn phòng làm việc của các bạn. Bởi tổng thống không phải là