Trouble maker

  You’re a troublemaker You’re a troublemaker You ain’t nothing but a troublemaker, girl You had me hooked again from the minute you sat down The way you bite your lip got my head spinnin’ around After a drink or two I was putty in your hands I don’t know if I have the strength […]

I like that

You got me spinnin’ out like sugar I wanna dip my hand in You’re makin’ me forget my swagger Man, I don’t understand it Can’t no other girl compare with you tonight Everybody stops and stares at you I don’t mind She in the spotlight And she turn my head She run a red light […]

Be as you are

Virginia Woolf and poetry No one seemed to notice me Being young was getting so old Cheap beer and cigarettes Life was like a movie set And I seemed to be given no role But in times of trouble I can turn to my mother And I know that she gon’ understand So at age […]

What’s up

Twenty-five years and my life is still Trying to get up that great big hill of hope For a destination I realized quickly when I knew I should That the world was made up of this brotherhood of man For whatever that means [Pre-Chorus] And so I cry sometimes when I’m lying in bed Just […]

Xin lỗi

Xin lỗi Nhạc và lời : Hồ Tiến Đạt Từ ý thơ của Nguyễn Thiên Ngân Giọng hát : Nguyên Hà Phối khí : Văn Tứ Quý Hoà âm : Nhật Minh Xin lỗi cơn mơ vừa qua, Xin lỗi cơn đau vừa xa lạ. Xin lỗi nỗi vui còn vương lại, Nụ cười đôi […]

How to begin ?

Tôi sẽ làm việc miễn phí nếu được quay trở lại 10 năm trước. Dĩ nhiên là lúc nào mình cũng nên nhìn về phía trước, về tương lai và tiến tới. Tuy nhiên, khi ngồi suy nghĩ lại những gì đã xảy ra với cuộc đời của mình, tôi luôn ước rằng mình đã […]