Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on tumblr
Share on vk

Trouble maker

 

You’re a troublemaker
You’re a troublemaker
You ain’t nothing but a troublemaker, girl

You had me hooked again from the minute you sat down
The way you bite your lip got my head spinnin’ around
After a drink or two I was putty in your hands
I don’t know if I have the strength to stand

Trouble troublemaker, yeah
That’s your middle name
I know you’re no good but you’re stuck in my brain
And I wanna know

Why does it feel so good but hurt so bad?
My mind keeps saying,
“Run as fast as you can.”
I say, “I’m done,” but then you pull me back
I swear you’re giving me a heart attack
Troublemaker!

It’s like you’re always there in the corners of my mind
I see your silhouette every time I close my eyes
There must be poison in those finger tips of yours
‘Cause I keep comin’ back again for more

Trouble troublemaker, yeah
That’s your middle name
I know you’re no good but you’re stuck in my brain
And I wanna know

Why does it feel so good but hurt so bad?
My mind keeps saying,
“Run as fast as you can.”
I say, “I’m done,” but then you pull me back
I swear you’re giving me a heart attack
Troublemaker

Why does it feel so good but hurt so bad
My mind keeps saying,
“Run as fast as you can.”
Troublemaker
I say, “I’m done,” but then you pull me back
I swear you’re giving me a heart attack
Troublemaker

Maybe I’m insane
‘Cause I keep doing the same damn thing
Thinking one day we gon’ change
But you know just how to work that back
And make me forget my name
What the hell you do I won’t remember
I’ll be gone until November
And you show up again next summer, yeah!
Typical middle name is Prada
Fit you like a glove, girl
I’m sick of the drama
You’re a troublemaker
But damn girl it’s like I love the trouble
And I can’t even explain why
(Yeah!)

Why does it feel so good but hurt so bad?
My mind keeps saying,
“Run as fast as you can.”
Troublemaker
I say, “I’m done,” but then you pull me back
I swear you’re giving me a heart attack
Troublemaker

Why does it feel so good but hurt so bad?
(And I can’t even explain why)
My mind keeps saying,
“Run as fast as you can.”
Troublemaker
I say, “I’m done,” but then you pull me back
I swear you’re giving me a heart attack
Troublemaker

More post

Sự thay đổi

chúa Loading Cuộc sống luôn đối mặt với những sự thay đổi. Vào một lúc nào dó, khoảnh khắc nào đó thực sự có một số điều khiến tâm trí

Những điều vụn vặt

Và rồi qua một thời gian cố gắng điều khiển xúc cảm của bản thân, cũng ngộ ra nhiều việc. Ngộ ra những đơn giản là vì mình học cách

To be or not to be….

Thời gian trôi nhanh thật. Một năm đã qua, có rất nhiều điều để nhớ nhưng cũng có vài điều để quên đi. Thời gian thay đổi, con người thay

Sống chậm

Sống chậm lại! Có một lúc nào dó, bỗng muốn dừng lại, để nhìn về phía sau, để thấy hiện tại đang diễn ra như thế nào không nhỉ. Cuộc

It’s a wonderful life

Trải qua nhiều chuyện, càng tin vào sự diệu kỳ của cuộc sống. Có thêm một nguồn năng lượng để tiếp bước.   Cuộc sống luôn có những sự đổi

Mưa …. và những câu chuyện nhỏ

Những câu chuyện nhỏ đã xảy ra lâu rồi mà chưa có kể. Là những mẫu chuyện nhỏ để cuộc sống trở nên đẹp hơn, lạc quan hơn và đầy