Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on tumblr
Share on vk

I like that

You got me spinnin’ out like sugar
I wanna dip my hand in
You’re makin’ me forget my swagger
Man, I don’t understand it

Can’t no other girl compare with you tonight
Everybody stops and stares at you
I don’t mind

She in the spotlight
And she turn my head
She run a red light
Cause she bad like that

I like that
Ooh baby, ooh baby
Baby
I like that
Ooh baby, ooh baby
Baby
(I like that)

You got me burnin’ up like fire
Your body so electric
You’re makin’ all my words misfire
It’s crazy unexpected

Can’t no other girl compare with you tonight
Everybody stops and stares at you
I don’t mind
(I don’t mind, ohh)

She in the spotlight
And she turn my head (turn my head)
She run a red light
Cause she bad like that

I like that
Ooh baby, ooh baby
Baby
I like that
Ooh baby, ooh baby
Baby
(I like that)

Now she got me sayin’
Ooh like that
She’s all that
From the front to the back
And she purr like a little kitty cat
Makin’ me sweat
Gonna need an ice pack

She lookin’ so mischevious
So hot I can’t believe this
Now I’m gonna get up in her business
Just like that

She in the spotlight
And she turn my head (turn my head)
She run a red light
Cause she bad like that

I like that
Ooh baby, ooh baby
Baby
I like that
Ooh baby, ooh baby
Baby

She in the spotlight
And she turn my head
She run a red light
Cause she bad like that

I like that
Ooh baby, ooh baby
Baby
I like that
Ooh baby, ooh baby
Baby

I like that

More post

Những đièu vẩn vơ

Có nhiều điều để nói mà khi chuẩn bị viết ra là nó lại biến đâi đâu mất hết. Để rồi suy nghĩ trong đầu vẫn quẩn quanh ở đó

Sự trớ trêu cho kẻ khù khờ

Cuộc sống đúng là trớ trêu. Cứ cho người ta suy nghĩ về những điều tốt đẹp rồi ngay sau đó lại tước đi mất. Những điều không tưởng và

Hôm nay mình đã khóc!!!

Hôm nay mình đã khóc!!!Uhm thì hôm nay là cuối tuần, đi xem một bộ film nhưng mà mình không nghĩ nó lại làm mình khóc. Nói là khóc thì

Một buổi chiều

Dạo này tâm trạng không thể nói là tốt hơn hay là xấu hơn. Luôn là những sự vận động, thay đổi không ngừng bởi những chuyện xảy ra xung

Buồn làm sao buông?

Ngẫm về những điều chưa biết, thì cảm thấy bế tắc thực sự. Có lẽ người ta gọi là khủng hoảng tuổi trung niên cũng nễn. tìm trong kí ức

Hạnh phúc ??? – Nguyễn Tuấn

Biết bao nhiêu người đi tìm câu trả lời cho câu hỏi này, nhưng tôi xin chia sẻ một câu nói hay của Mahatma Gandhi để suy nghĩ thêm. Trước