Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on tumblr
Share on vk

I like that

You got me spinnin’ out like sugar
I wanna dip my hand in
You’re makin’ me forget my swagger
Man, I don’t understand it

Can’t no other girl compare with you tonight
Everybody stops and stares at you
I don’t mind

She in the spotlight
And she turn my head
She run a red light
Cause she bad like that

I like that
Ooh baby, ooh baby
Baby
I like that
Ooh baby, ooh baby
Baby
(I like that)

You got me burnin’ up like fire
Your body so electric
You’re makin’ all my words misfire
It’s crazy unexpected

Can’t no other girl compare with you tonight
Everybody stops and stares at you
I don’t mind
(I don’t mind, ohh)

She in the spotlight
And she turn my head (turn my head)
She run a red light
Cause she bad like that

I like that
Ooh baby, ooh baby
Baby
I like that
Ooh baby, ooh baby
Baby
(I like that)

Now she got me sayin’
Ooh like that
She’s all that
From the front to the back
And she purr like a little kitty cat
Makin’ me sweat
Gonna need an ice pack

She lookin’ so mischevious
So hot I can’t believe this
Now I’m gonna get up in her business
Just like that

She in the spotlight
And she turn my head (turn my head)
She run a red light
Cause she bad like that

I like that
Ooh baby, ooh baby
Baby
I like that
Ooh baby, ooh baby
Baby

She in the spotlight
And she turn my head
She run a red light
Cause she bad like that

I like that
Ooh baby, ooh baby
Baby
I like that
Ooh baby, ooh baby
Baby

I like that

More post

Thu hút

Loading Cái đẹp , cái trẻ luôn có sự thu hút nhất định. Nó là một cái gì đó khó tả. Kiểu như một sự thu hút mà bản thân

Vì sao cố gắng…

Loading Dạo này cảm giác rằng mọi thứ cứ trôi đi một cách không có nhiều kiểm soát. Xem mấy bọ film giải trí và thức đêm nhiều hơn trước

For tomorrow

cnxg Cuộc đời sẽ luôn có rất nhiều điều để nói, để kể và để làm. Sống cho thế nào để trọn vẹn ư? Cũng chẳng hề có một tiêu

Cảm giác lâng lâng vô định

Có đôi lúc cảm giác thấy lâng lâng vo định. Ngày thì cứ trôi mà chẳng biết điểm dừng sẽ ở đâu. Nhìn lại thời gian đã qua, thấy mọi

Cuộc sống luôn tươi đẹp

Mọi người luôn muốn những điều tốt đẹp, những gì thỏa mái sẽ đến với mình. Thế nhưng theo lí thuyết là “muốn”. Còn cái thực tế là “cần” thì