Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on tumblr
Share on vk

I like that

You got me spinnin’ out like sugar
I wanna dip my hand in
You’re makin’ me forget my swagger
Man, I don’t understand it

Can’t no other girl compare with you tonight
Everybody stops and stares at you
I don’t mind

She in the spotlight
And she turn my head
She run a red light
Cause she bad like that

I like that
Ooh baby, ooh baby
Baby
I like that
Ooh baby, ooh baby
Baby
(I like that)

You got me burnin’ up like fire
Your body so electric
You’re makin’ all my words misfire
It’s crazy unexpected

Can’t no other girl compare with you tonight
Everybody stops and stares at you
I don’t mind
(I don’t mind, ohh)

She in the spotlight
And she turn my head (turn my head)
She run a red light
Cause she bad like that

I like that
Ooh baby, ooh baby
Baby
I like that
Ooh baby, ooh baby
Baby
(I like that)

Now she got me sayin’
Ooh like that
She’s all that
From the front to the back
And she purr like a little kitty cat
Makin’ me sweat
Gonna need an ice pack

She lookin’ so mischevious
So hot I can’t believe this
Now I’m gonna get up in her business
Just like that

She in the spotlight
And she turn my head (turn my head)
She run a red light
Cause she bad like that

I like that
Ooh baby, ooh baby
Baby
I like that
Ooh baby, ooh baby
Baby

She in the spotlight
And she turn my head
She run a red light
Cause she bad like that

I like that
Ooh baby, ooh baby
Baby
I like that
Ooh baby, ooh baby
Baby

I like that

More post

Sự thay đổi

chúa Loading Cuộc sống luôn đối mặt với những sự thay đổi. Vào một lúc nào dó, khoảnh khắc nào đó thực sự có một số điều khiến tâm trí

Những điều vụn vặt

Và rồi qua một thời gian cố gắng điều khiển xúc cảm của bản thân, cũng ngộ ra nhiều việc. Ngộ ra những đơn giản là vì mình học cách

To be or not to be….

Thời gian trôi nhanh thật. Một năm đã qua, có rất nhiều điều để nhớ nhưng cũng có vài điều để quên đi. Thời gian thay đổi, con người thay

Sống chậm

Sống chậm lại! Có một lúc nào dó, bỗng muốn dừng lại, để nhìn về phía sau, để thấy hiện tại đang diễn ra như thế nào không nhỉ. Cuộc

It’s a wonderful life

Trải qua nhiều chuyện, càng tin vào sự diệu kỳ của cuộc sống. Có thêm một nguồn năng lượng để tiếp bước.   Cuộc sống luôn có những sự đổi

Mưa …. và những câu chuyện nhỏ

Những câu chuyện nhỏ đã xảy ra lâu rồi mà chưa có kể. Là những mẫu chuyện nhỏ để cuộc sống trở nên đẹp hơn, lạc quan hơn và đầy