Chăm sóc khách hàng – FMCG

Tích điểm thưởng là một yêu cầu về hệ thống phần mềm mà rất rất nhiều khách hàng (nhà phân phối FMCG) của chúng tôi hỏi đến mỗi khi chúng tôi tiếp cận họ. Câu chuyện thường diễn biến ra như sau: Khách hàng hỏi: Các anh có tính năng cộng điểm cho khách hàng […]