Chẩm chéo – Độc đáo cách ăn chua của dân tộc Thái – Sơn La

Có lẽ người miền xuôi nào đó lên Sơn La sẽ quá ấn tượng với món nhót xanh cuốn bắp cải, rau mùi chấm với chẳm chéo nơi đây. Cho nên cứ truyền tai nhau rằng lên Sơn La phải tìm bằng được ăn món “chẳm chéo” (nhót xanh). Kỳ thực, chẳm chéo là tên […]