Hoạch định chiến lược doanh nghiệp

Hoạch định chiến lược doanh nghiệp – Đỗ Hòa From: Group Quản Lý Doanh nghiệp Liệu có thể có cách nào làm hay hơn – đây là một câu hỏi cần được thường xuyên hỏi từ trên xuống dưới, (từ trong ra ngoài, từ trái sang phải, hì hì), bởi vì hướng đến mọi sự […]

Situational Leadership – Lãnh đạo theo tình huống

Situational Leadership _ Hồ Trọng Lai From: Group Quản trị Doanh Nghiệp Bạn cho rằng có gì liên quan giữa lãnh đạo và con người? Tại sao phải biết lãnh đạo thì mới tìm được người tài? Tại sao tìm được người thì mới biết lãnh đạo cho phù hợp môi trường và hoàn cảnh? […]

Chiến lược và tiếp cận Marketing để tăng trưởng doanh số

Tác giả: Michael Minh Hoang Do From: Group Quản Trị Doanh Nghiệp CHIẾN LƯỢC BÁN HÀNG là sự cụ thể hóa của chiến lược kinh doanh hoặc chiến lược Marketing ở cấp độ cá nhân hóa khách hàng (sales) 1. Business level: do quản lý cấp cao hoặc business owner thiết lập. 2. Market level: […]