Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on tumblr
Share on vk

Trouble maker

 

You’re a troublemaker
You’re a troublemaker
You ain’t nothing but a troublemaker, girl

You had me hooked again from the minute you sat down
The way you bite your lip got my head spinnin’ around
After a drink or two I was putty in your hands
I don’t know if I have the strength to stand

Trouble troublemaker, yeah
That’s your middle name
I know you’re no good but you’re stuck in my brain
And I wanna know

Why does it feel so good but hurt so bad?
My mind keeps saying,
“Run as fast as you can.”
I say, “I’m done,” but then you pull me back
I swear you’re giving me a heart attack
Troublemaker!

It’s like you’re always there in the corners of my mind
I see your silhouette every time I close my eyes
There must be poison in those finger tips of yours
‘Cause I keep comin’ back again for more

Trouble troublemaker, yeah
That’s your middle name
I know you’re no good but you’re stuck in my brain
And I wanna know

Why does it feel so good but hurt so bad?
My mind keeps saying,
“Run as fast as you can.”
I say, “I’m done,” but then you pull me back
I swear you’re giving me a heart attack
Troublemaker

Why does it feel so good but hurt so bad
My mind keeps saying,
“Run as fast as you can.”
Troublemaker
I say, “I’m done,” but then you pull me back
I swear you’re giving me a heart attack
Troublemaker

Maybe I’m insane
‘Cause I keep doing the same damn thing
Thinking one day we gon’ change
But you know just how to work that back
And make me forget my name
What the hell you do I won’t remember
I’ll be gone until November
And you show up again next summer, yeah!
Typical middle name is Prada
Fit you like a glove, girl
I’m sick of the drama
You’re a troublemaker
But damn girl it’s like I love the trouble
And I can’t even explain why
(Yeah!)

Why does it feel so good but hurt so bad?
My mind keeps saying,
“Run as fast as you can.”
Troublemaker
I say, “I’m done,” but then you pull me back
I swear you’re giving me a heart attack
Troublemaker

Why does it feel so good but hurt so bad?
(And I can’t even explain why)
My mind keeps saying,
“Run as fast as you can.”
Troublemaker
I say, “I’m done,” but then you pull me back
I swear you’re giving me a heart attack
Troublemaker

More post

Rồi ai sẽ…

Loading Đôi lúc cũng muốn nhắc bản thân mình để luôn nhớ 1 số điều mà có lẽ nếu không ghi lại thì sẽ mau chóng lãng quên mất thôi.

It’s time to say goodbye, my dear!

23.11.2023 https://open.spotify.com/track/2be69Q4GY0irdPyKkfp3b2?si=ea29f2dde3b64d35 Goodbye, my dear !!! Phượng hoàng lửa xinh đẹp và kiêu hãnh,mạnh mẽ, cứ hồi sinh sau mỗi lần lụi tàn. Đó là biểu tượng mà em từng

Điều sẽ đến!!!

Hàng ngày vẫn được thấy bạn, dù mình không biết được cảm giác của bạn thế nào, nhưng mình cũng cảm thấy xót xa. Bệnh viện là một nơi rất

Rồi mai sẽ ổn

Loading Chưa phải cuối cùng thì phải cố gắng. Ít nhất mình vẫn còn thấy bạn, dù không ở tình trạng tốt nhất nhưng vậy cũng ổn. Đôi khi không

Sự thay đổi

Cuộc sống luôn đối mặt với những sự thay đổi. Vào một lúc nào đó, khoảnh khắc nào đó thực sự có một số điều khiến tâm trí mình như