Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on tumblr
Share on vk

Triết lý Thanos

Đi xem film Avenger , thấy đoạn này Thanos nói đúng chuẩn luôn. Con người ta thường không nhìn thấy tương lai và chịu chấp nhận mà luôn bị vướng bận bởi quá khứ, bởi cái cũ. Điều đó nhiều lúc lại làm chính họ tạo nên những rào cản cho chính bản thân họ.

I thought by eliminating half of life,the other half would thrive.But you’ve shown me, that’s impossible.And as long as there are those that remember what was,there will always be those that are unable to accept what can be. They will resist. Yep. We’re all kinds of stubborn.I’m thankful.Because now, I know what I must do. I will shred this universe down to its last atom.
And then…
With the stones you’ve collected for me, create a new one. Teeming with life, but knows not what it has lost but only what it has been given. A grateful universe. Born out of blood. They’ll never know it. Because you won’t be alive to tell them.

More post

Sống chậm

Sống chậm lại! Có một lúc nào dó, bỗng muốn dừng lại, để nhìn về phía sau, để thấy hiện tại đang diễn ra như thế nào không nhỉ. Cuộc

It’s a wonderful life

Trải qua nhiều chuyện, càng tin vào sự diệu kỳ của cuộc sống. Có thêm một nguồn năng lượng để tiếp bước.   Cuộc sống luôn có những sự đổi

Mưa …. và những câu chuyện nhỏ

Những câu chuyện nhỏ đã xảy ra lâu rồi mà chưa có kể. Là những mẫu chuyện nhỏ để cuộc sống trở nên đẹp hơn, lạc quan hơn và đầy

The truth!!!

Kết thúc ngày sinh nhật, tôi chơi trò nói thật với một vài người bạn thân. Một trò chơi mà người bị chọn sẽ hoặc là nói thật hoặc là

New song

Đột nhiên nghe được bài hát hợp tai. Cũng lâu lắm rồi mới lại nghe được bài hát như thế. Thôi thì cứ hưởng ứng , enjoy the moment thôi…

Mọi thứ rồi sẽ ra sao

Nói thật nhiều cũng chả để làm gì. Có những suy nghĩ, những quyết định ngỡ là sẽ xong ngay nhưng…. Uhm, thì nhưng, có quá nhiều thứ chỉ nghĩ