Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on tumblr
Share on vk

Trách nhiệm

Có đôi khi ngay chính bản thân mình cũng chẳng thể chịu trách nhiệm cho chính bản thân mình. Mọi thứ đều là sự lựa chọn có đánh đổi. Liệu rằng nó có xứng đáng hay có thể thay đổi khác đi chăng? Chẳng ai biết được. Điều duy nhất có thể làm là hết mình cho sự lựa chọn đó, và cố gắng để có thể tồn tại mà bước tiếp với những gì lựa chọn. Cỏ nhà đối diện bao giờ cũng xanh hơn, nên tập bình tĩnh mà sống thôi. Biết rằng mình đang ở đâu, mình đang cần gì chẳng phải dễ dàng..

More post

Sự thay đổi

chúa Loading Cuộc sống luôn đối mặt với những sự thay đổi. Vào một lúc nào dó, khoảnh khắc nào đó thực sự có một số điều khiến tâm trí

Những điều vụn vặt

Và rồi qua một thời gian cố gắng điều khiển xúc cảm của bản thân, cũng ngộ ra nhiều việc. Ngộ ra những đơn giản là vì mình học cách

To be or not to be….

Thời gian trôi nhanh thật. Một năm đã qua, có rất nhiều điều để nhớ nhưng cũng có vài điều để quên đi. Thời gian thay đổi, con người thay

Sống chậm

Sống chậm lại! Có một lúc nào dó, bỗng muốn dừng lại, để nhìn về phía sau, để thấy hiện tại đang diễn ra như thế nào không nhỉ. Cuộc

It’s a wonderful life

Trải qua nhiều chuyện, càng tin vào sự diệu kỳ của cuộc sống. Có thêm một nguồn năng lượng để tiếp bước.   Cuộc sống luôn có những sự đổi

Mưa …. và những câu chuyện nhỏ

Những câu chuyện nhỏ đã xảy ra lâu rồi mà chưa có kể. Là những mẫu chuyện nhỏ để cuộc sống trở nên đẹp hơn, lạc quan hơn và đầy