Ta là ai?

Và cuối cùng ta là ai? Cũng tự hỏi nhiều lần, đi tìm nhiều lần để rồi thấy ta thật sự chỉ là ta. Khác biệt với những gì người khác nghĩ, người khác thấy về ta. Ta nằm trong những mối quan hệ ràng buộc qua lại với tất cả những gì xảy ra […]