what will be will be

Rồi mọi thứ sẽ về đâu nhỉ? chả ai nói trước được. Cũng chẳng bao giwof có một loại thuốc gọi là thuốc “hối hận”. cũng bởi vì vậy nên cố gắng mà sống cho hiện tại thôi. Hy vọng về một điều gì đó tươi sáng hơn trong tương lai. Cũng chỉ có thể […]