#21.May.17

Đôi khi chúng ta cứ mải miết theo đuổi những thứ mong muốn để rồi nhìn lại chẳng có gì cả. Thật nghiệt ngã là chúng ta luôn sợ, chúng ta luôn ở trong chiếc  hộp của riêng mình mà chẳng dám phá vỡ nó. Mọi thứ ngắn ngủi nên cố gắng làm nhiều hết […]