Library

Try everything

Cuộc sống vốn dĩ chẳng bao giờ như những dự định hay mong muốn. Cách để tiếp tục là phải can đảm đón nhận –

Library

[Music] Human

Nửa đêm, tìm kiếm trên youtube bỗng nghe thấy giai điệu và lyrics rất phù hợp với tâm trạng.

Insight

Tuổi 30

Uhm, thì quay đi ngoảnh lại cũng 30 rồi đấy, Nhưng tuổi tác đâu thành vấn đề gì đâu. Vẫn sống và tận hưởng từng