A little thing to consider

Dạo này tính mình trầm hẳn. Đôi lúc cũng chẳng nhận ra lí do vì sao. Phải chăng dần dần có nhiều thứ chẳng còn thiết tha như trước.

Có nhiều thứ cứ lởn vởn chẳng hồi kết rồi cứ lòng vòng … không nói, không nghĩ… nhưng nó vẫn còn đó mà chẳng hề tan biến.

Bắt đầu…. rồi tiếp theo sẽ ra sao nhỉ….

Suy nghĩ nhiều hay dừng suy nghĩ đây….. rối tung tất cả, cũng chẳng phải là những cơn sóng lớn âm là những ngọn sóng ngầm. Thiết tha điều gì đó cũng không còn quá mãnh liệt nữa.

Đôi lúc thấy thật lẻ loi theo nghĩa nào đó…..