Thu hút

Loading Cái đẹp , cái trẻ luôn có sự thu hút nhất định. Nó là một cái gì đó khó tả. Kiểu như một sự thu hút mà bản thân không có được sự kiểm soát nhất định. Nhưng cái bản thân có thể kiểm soát được đó là, biết được chỉ là sự thu […]