Life – tồn tại

Rồi ta nghĩ rằng khi giải quyết xong khó khăn này, mọi chuyện sẽ ổn. Con đường sẽ bằng phẳng hơn nhiều. NHƯNG không, khi khó khăn này được giải quyết, những khó khăn khác sẽ đến, cuốn ta vào vòng xoáy đó. Và ta TỒN TẠI để giải quyết những vấn đề của TA, […]