overthinking?

Có phải chăng là suy nghĩ quá nhiều sao? Hay là cứ tạo cái vẻ bơ đi mà sống sẽ dễ chịu hơn chỉ. Cũng qua nhiều lần, cũng biết nên im lặng mặc kệ mọi thứ. Rồi mọi thứ sẽ đâu vào đấy. Người ta bây giờ hầu như đều tính trước rồi mai […]