Sự cô độc

<Nhảm- đêm – cô độc?> Hôm nay được bạn rủ đi ăn, đi café trò chuyện. Uhm thì cũng là những câu chuyện trên trời dưới đất, những câu chuyện xảy ra hàng ngày đó thôi mà. Rồi chợt nhiên bạn nói rằng “ mày thích hợp với cuộc sống đó đấy”. Hỏi lại cho […]