Con đường nào

Có đôi lúc chính bản thân cũng không biết mình có thể làm được gì hay muốn gì cả. Vô tình thì lại làm nhiều người khác tổn thương. Những người quan tâm mình luôn lo lắng cho mình nhưng họ lại không hề biết mình đang như thế nào. Không biết mà chỉ quan […]