Chuẩn bị gì khi bắt đầu start up

SẢN PHẨM TÔI NGON – BÁN THẾ NÀO? CÂU CHUYỆN MỘT LẦN TƯ VẤN “KHỞI NGHIỆP” Do đặc thù công việc, gần đây mình hay được nhờ các kèo tư vấn “khởi nghiệp”. Nhiều anh chị, phần lớn là U40, đặt câu hỏi kiểu này: “Chị có nguồn hàng X, hàng rất tốt, em xem […]