Đêm nay …

Đôi khi thấy bất lực trước nhiều chuyện. cảm thấy mệt mỏi và chán với tất cả những chuyện xung quanh. Vì sao ư? Có lẽ cảm thấy bất tài , vô dụng quá. Biết củng cố bản thân nhiều nhưng lận đận để chẳng có cái đích vững chắc để làm nhiều hơn nữa. […]