I am worthy of love and I love me as I am, I accept me as I am

MẸ ĐÃ PHẢN BỘI TÔI NHƯ THẾ NÀO Via: Nguyễn Thị Hà Bắc Fb “Mày chết mẹ mày đi”. “Lúc ý tôi không biết tôi đã làm gì nhưng mẹ nói tôi chết đi tôi buồn lắm bác biết không, tôi nghĩ tôi rất xấu xa, đã làm một cái gì rất thậm tệ mà […]