Người nói chẳng để tâm… có chăng là người nghe nặng lòng!

Một buổi sáng âm u, cũng như tâm trạng của mình lúc này vậy. Ngổn ngang biết bao nhiêu điều mà chẳng biết nên làm thế nào cho phải. Chẳng có đúng hay sai, mà chỉ là có một chút gì đó cảm thấy hơi tổn thương. Do bản thân mình để điều đó xảy […]