Today is present!

Mỗi ngày luôn là một món quà, luôn là điều cần giữ lấy và sử dụng nó theo một cách nào đó mà người ta thỏa mãn. Mình cũng sử dụng nhưng chưa được cân bằng lắm. Đôi lúc cảm giác buông thả mọi thứ. Dễ dàng nhưng chẳng dễ chịu chút nào. Hôm nay […]