#14.Oct Thay đổi

Cuộc sống thật kì dịu, có những thứ mới hôm qua đã vậy thì nay đã khác nhiều. Dạo gần đây khá bận rộn và mệt mỏi về nhiều thứ. Có lẽ nó cũng cho mình nhiều điều để suy nghĩ hơn. Biết làm sao được khi mọi thứ chẳng phải lúc nào cũng như […]