#21.Apr.2017

Đôi khi có những điều nằm ngoài khả năng suy nghĩ và sắp xếp của bản thân. Cũng đúng thôi. Nhưng hậu quả có lẽ đã lường trước được. Cảm thấy mình tệ hài đến múc chẳng thể chấp nhận được. Bây giờ chẳng biết làm thế nào cho đúng cả. Nói ra cũng dở […]