Tuổi 30

Uhm, thì quay đi ngoảnh lại cũng 30 rồi đấy,
Nhưng tuổi tác đâu thành vấn đề gì đâu. Vẫn sống và tận hưởng từng giây phút. Cứ sống cứ trải nghiệm làm tất cả những điều mình thích. Cuốc sống luôn đẹp.
Già chẳng phải do số tuổi. Luôn nghĩ rằng mình còn trẻ và cảm thấy may mắn với tất cả những gì hiện đang có.

198 total views, 2 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *