Try everything

Cuộc sống vốn dĩ chẳng bao giờ như những dự định hay mong muốn. Cách để tiếp tục là phải can đảm đón nhận – thử- sai và thử lại. Vốn dĩ chẳng có một công thức chung nào cả, cũng như chẳng có bất cứ hoàn cảnh nào giống hoàn cảnh nào. Trải nghiệm của mỗi người là duy nhất. Học hỏi và đứng dậy đi tiếp thôi.
Có nhiều vấn đề cần giải quyết, nhưng phải chia nhỏ ra để nó trở nên đơn giản hơn là gộp lại thành một đống phức tạp.
Mỗi người cũng có những cách nhìn nhận khác nhau, những cách thể hiện và hành động khác nhau. Đánh giá thì rất dễ, nhưng để tìm ra giải pháp thì khó lắm. Thế nên trước khi làm điều gì, đầu tiên là đứng ở vị trí đó, và kết hợp với những kinh nghiệm cũng như những góc nhìn khác thì sẽ dễ dàng tìm ra những giải pháp tối ưu.
Try everything . Nếu không thử, nếu không làm thì sẽ chẳng biết mọi thứ sẽ đi về đâu. Không có gì là bất khả thi cũng như không có ai là biết hết tất cả hay luôn luôn đúng.

……
I keep falling down
I keep hitting the ground
I always get up now
to see what’s next

Birds don’t just fly
They fall down and get up
Nobody learns without getting it wrong

I won’t give up
No I won’t give in
‘Til I reach the end and then I’ll start again

No I won’t leave
I wanna try everyting
I wanna try even though I could fail
…..
Don’t beat yourself up
Don’t need to run so fast
Sometimes we come last
But we did our best
…….
I’ll keep on making those new mistakes
I’ll keep on making them every day, those new mistakes

#tryeverything

178 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *