Trách nhiệm

Có đôi khi ngay chính bản thân mình cũng chẳng thể chịu trách nhiệm cho chính bản thân mình. Mọi thứ đều là sự lựa chọn có đánh đổi. Liệu rằng nó có xứng đáng hay có thể thay đổi khác đi chăng? Chẳng ai biết được. Điều duy nhất có thể làm là hết mình cho sự lựa chọn đó, và cố gắng để có thể tồn tại mà bước tiếp với những gì lựa chọn. Cỏ nhà đối diện bao giờ cũng xanh hơn, nên tập bình tĩnh mà sống thôi. Biết rằng mình đang ở đâu, mình đang cần gì chẳng phải dễ dàng..

144 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *