#8.Oct Phiêu lưu

“…Mình hỏi ông: Con người quanh quẩn từ cuộc phiêu lưu này đến cuộc phiêu lưu khác, nhưng vấn đề là sau cuộc phiêu lưu ấy thì mình trở thành thế nào? Mình sẽ là ai, mình trưởng thành ra sao, mình nhận được bài học gì?

Ông bảo mình: Mình trở thành như thế nào không quan trọng đâu cháu ạ. Mình có cảm giác gì về cuộc sống mới quan trọng…”

Via : #ironman

378 total views, 2 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *