#17.May.17 Life

“Đời người là một hợp đồng trọn gói. Niềm vui, nỗi buồn, hạnh phúc, khổ đau… Tất cả chỉ bán chung một gói, không thể mua riêng từng thứ được”

{Kim Hui Geun – Được tác giả Rando Kim trích dẫn trong “Trưởng thành sau ngàn lần tranh đấu”}

473 total views, 2 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *